5-6 წლის ასაკისთვის ადამიანის მსოფლმხედველობა ფაქტიურად უკვე ჩამოყალიბებულია, იმის მიხედვით, რა სათამაშოებს ანიჭებს უპირატესობას თქვენი შვილი შეიძლება ივარაუდოთ მისი მომავალი პროფესია.