გულის შეტევა-ინფარქტი საკმაოდ გავრცელებულია და უეცარი სიკვდილების საკმაოდ დიდ ნაწილს შეადგენს.  გულის დაავადებების მქონე  პაციენტების დაახლოებით ნახევარ შემთხვევაში არის სიმპტომები რომელიც გამაფრთხილებელია და რომლითაც შეიძლება ადამიანმა გამოიცნოს მომავალი გულის შეტევა ან ინფარქტი.