მემკვიდრული ლიპოპროტეინემიები 

 

პირველი ტიპის ლიპოპროტეინემია - ოჯახური ქილომიკრონემია.  ვითარდება ბავშობაში.  ახასიათებს ავტოსომურ რეცესიული მემკვიდრეობითობა.  ქილომიკრონების დონე იზრდება, იზრება ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების დონეც.

კლინიკური ნიშნები - ასოცირებულია  მწვავე პანკრეატიტთან (ქილომიკრონები ბლოკავენ ცირკულაციას და ხდება პანკრეასული სისხლძარღვების გახეთქვა.

ლაორატორიულად - ტრიგლიცერიდები > 1000 მგ/დლ.  შრატში ქოლესტერინის დონე საშუალოდ მომატებულია.

მეორე ტიპის ლიპოპროტეინემია -  იზრდება შრატში ქოლესტერინის დონე  > 260 მგ/დლ. იზრდება დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებიც  >  190 მგ/დლ.  ტრიგლიცერიდები  თუ 300 ზე ნაკლებია  მეორე A - ტიპია, თუ  300 ზე მეტია მეორე  B ტიპი

შეიძლება ასოცირებული იყოს: ჰიპოთიროიდიზმთან,  ნაღვლის დინების ბლოკადასთან ან ნეფროზულ  სინდრომთან.

მეორე ტიპის ლიპოპროტეინემია შეიძლება იყოს შეძენილი (იმ დაავადებების დროს რაც აღნიშნულია) ან გენეტიკური. გენეტიკურ ფორმებს ახასიათებს ავტოსომურ - დომინანტური მემკვიდრეობითობა.

მესამე ტიპის  ჰიპერლიპოპროტეინემია  - ოჯახური დისბეტალიპოპროტეინემია, ახასიათებს ავტოსომურ რეცრეცესიული მემკვიდრეობითობა.   ახასიათებს პალმალური ქსანტომები , იზრდება გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი.   მესამე ტიპის დროს  ქოლესტერინი და ტრიგლიცერიდები  300 ზე მეტია. დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები  < 190 ზე

მეოთხე ტიპის ლიპოპროტეინემია -    ყველაზე ხშირად იწვევს ჭარბად ალკოჰოლის მიღება. იზრდება ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები.   ორალური კონტრაცეპტივები - შეიძლება გაზარდოს  ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების სინთეზი

შაქრიანი  დიაბეტი  იზრდება დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, მცირდება მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები.

მეოთხე ტიპის ოჯახურ ლიპოპროტეინემიას ახასიათებს  ავტოსომურ დომინანტური ტიპის მემკვიდრეობა.  ეს ფორმა წარმოადგენს ჰიპერლიპოპროტეინემიის ყველაზე ხშირ ფორმას.

 ამ დროს იზრდება გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი.

 ახასიათებს  ქსანტომები (ყვითელი პაპულარული დაზიანებები).

მეხუთე ტიპი -  ვითარდება დიაბეტური კეტოაციდოზის დროს, ალკოჰოლიზმის დროს.   პათოგენეზს წარმოადგენს ქილომიკრონების და ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების  ოდენობის გაზრდა.

ასოცირებულია პანკრეატიტთან,   ბადურის სისხლძარღვების ამღვრევასთან, ბუნდოვნად ხედვასთან. ფილტვების სისხლძარღვების დაზიანებასთან შედეგად  ვითარდება დისპნეა და ჰიპოქსემია.

 

რედიენტი  - წარმოადგენს წონაში კლების ეფექტურ საშუალებას,  რომელიც თრგუნავს ცხიმების სინთეზს, ამცირებს მადას,   აინიბირებს ნახშირწყლების  და ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდებდ გარდაქმნას.  რედიენტი უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის.  დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ლინკზე.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 4189 times