ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები  წარმოადგენს ადამიანის სისხლში არსებული  5 ძირითადი ლიპოპროტეინისგან  (ქილომიკრონები, ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, საშუალო სიმკვრივის ლიპოპროტეინები და მაღალი სიმკვრივის ლიპო პროტეინტები) ერთ-ერთს და გამოირჩევა იმით, რომ მის რაოდენობას მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა დაავადების განვითარების პროცესში. 

ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ფუნქციაა ქოლესტერინს მისცეს საშუალება გადაადგილდეს წყალში ხსნად გარემოში ( ამ შემთხვევაში სისხლში) ვინაიდან ქოლესტერინი ცხიმია, ცხიმს კი წყალში ხსნად გარემოში გადაადგილება არ შეუძლია, ვინაიდან ჰიდროფობულია.  ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინს აქვს სატრანსპორტო ფუნქცია  ის ორგანიზმს ამარაგებს ტრიგლიცერიდებით, ფოსფოლიპდებით, ქოლესტერინით და ქოლესტერინის ესთერებით.