საკითხები რაშიც ინტროვერტები ძლიერები არიან

კარლ იუნგმა გამოყო ფსიქოლოგიური ტიპების მიხედვით ექსტროვერტი და ინტროვერტი.    ექსტორვერი გულისხმობს ადამიანის ფსიქოლოგიურ ტიპს, რომელიც ისვენებს  სოციალური ურთიერთობების დროს და ინტროვერტი პირიქით, ისვენებს მარტოობაში და იღლება სოციალური ურთერთობების დროს. მიუხედავად იმსა, რომ ზოგადად მიიჩნეოდა ექსტროვერტობა უკეთესად. ანუ კომუნიკაბელურობა, მაქსიმალური სოციალური ურთიერთბები და ა.შ.  ინტროვერტებს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა მიენიჭათ  ვინაიდან მათ  გააჩნიათ ძალიან მაღალი ემპათიის, თანაგრძნობის უნარი  და აქვთ მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობები გრძნობენ ბევრს.  არსებობს სხვადასხვა პროფესიები ან სფეროები, რომლებშიც ინტროვერტები განსაკუთრებით ძლიერები არიან.

  • შეუძლიათ ღრმა და საოცარი საუბარი - აქვთ დიდი შინაგანი ქარიზმა, რომლითაც შეუძლიათ დიდი გავლენა მოახდინონ ადამიანებზე, განსაკუთრებით მაშინ, როცა იმ საკითხებზე საუბრობენ რაც ესმით.  მათ შეუძლიათ სიღრმისეულად გაიგონ და შეისწავლონ თითქმის  სხვადასხვა საკითხები და მათ გარშემო ისაუბრონ მთელი გრძნობებით  რასაც ექსტროვერტები შედარებით მოკლებულნი არიან.
  • ინტროვერტებს შეუძიათ თითქმის ყველა სახის ცხოველი მოიშინაურონ და მასთან დაამყარონ დადებითი კავშირი. თუ ნახავთ, რომ ვიღაცამ ლომი მოიშინაურა არ შეგეშინდეთ ეს ინტროვერტის შესაძლებლობებშია.
  • აქვთ ძალიან კარგი შესაძლებლობები ფსიქოლოგიაში,  ადამიანის ფსიქოლოგიის კვლევაში და სხვადასხვა მეცნიერებებში. შეუძლიათ საკუთარი რესურსების და მაღალი შინაგანი ინტელექტის რეალიზება ადვილად მოახდინონ მეცნიერებაში.
  • უნდა გააცნობიეროთ თქვენი სოციალური საზღვრები. ინტროვერტი შეიძლება უზომო გადაიღალოს თუ ისეთ საქმეს მოკიდებს ხელს რაც  მუდმივ სოციალურ ურთიერთოებს საჭიროებს. ამიტომ საჭიროა ინტროვერტს ესმოდეს საკუთარი სოციალური ლიმიტები, ჯობია აირჩიოს ის საქმე სადაც მუდმივი კომუნიკაცია არ ექნება  სხვებთან. რა თქმა უნდა სრული იზოლაცია შეუძლებელია, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ თუნდაც თავიდან აიცილოს საქმე, რომელიც ყოველწუთიერ კომუნიკაციას გულისხმობს.
  • ძალიან ძლიერები არიან შემოქმედებით საკითხებში - მხატვრობა, მწერლობა, მუსიკა,  რეჟისორობა. სწორედ ინტროვერტების საქმეა, მათ შეუძლიათ შექმნან შედევრები რაც ექსტროვერტებისთვის შედარებით ძნელი მისაღწევია. ექსტროვერტებს მარტო დარჩენა უბრალოდ არ შეუძლიათ, ნებისმიერი ღირებული კი მხოლოდ მარტოობაში იქმნება.
რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 3674 times