არის თუ არა ინტელექტი გენეტიკური?

არის თუ არა ინტელექტი გენეტიკური.  დიდი ხანია მსოფლიო მეცნიერებს ეს კითხვა აწუხებთ, ბოლო 100 წელია მნიშვნელოვანი კვლევები მიდის ამ საკითხზე.

საბოლოო პასუხი იმაზე არის, თუ არა ინტელექტი გენეტიკური არის. დიახ არის, ოღონდ ნაწილობრივ.

ახლა უფრო დეტალურად განვიხილოთ რას ვგულისხმობთ.

 

ადამიანს აქვს   3 მილიარდი დნმ-ის წყვილი. მათი  99,5 % საერთოა ყველა ადამიანისთვის. მაგრამ   15მილიონი დნმ-ით მაინც განსხვავდებიან.  ამ განსხვავებაში ჯდება ინტელექტიც. ანუ საწყისი  გენეტიკური ინტელექტი ადამიანებს გენეტიკურად აქვთ მოცემული განსაზღვრული ოდენობით ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები.  მაგრამ ეს სცენის მხოლოდ  50 % ია. ვინაიდან  ინტელექტის მეორე ნახევარს განსაზღვრავს გარემო ფაქტორები.

ანუ გენეტიკურად ძალიან მაღალინტელექტუალი ადამიანი თუ გაიზარდა და ცხოვრობს გარემოში სადაც მისი ინტელექტი არ ვითარდება ის არაფრით განსხვავებული იქნება პოპულაციის სხვა საშუალო ადამიანებისგან. 

კვლევებით დგინდება,  რეალურ ცხოვრებაში ინტელექტის გენეტიკური კომპონენტის სხვაობა არ იძლევა ინტელექტის მნიშვნელოვან სხვაობას ადამიანებს შორის და ეს სხვაობა დაახლოებით  5 % ის ფარგლებში შეიძლება იყოს.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 7528 times