რეალურად შესაძლებელია თუ არა ტვინის შესაძლებლობების გაუმჯობესება ტრენინგ პრგრამებით?

ტვინის გამავარჯიშებელი და სავარჯიშო პროგრამები, როგორც წესი პლაცებო ეფექტის მქონეა. ამ საკითხზე ჩატარდა კვლევები და დადგინდა, რომ ტვინის გამავარჯიშებელ პროგრამებს არანაირი ეფექტი არ აქვს.   კვლევაში მონაწილეობა მიიღო  ტრენინგ პროგრამაში მონაწილე და კონტროლ ჯგუფებმა, ტრენინგების დასრულების შემდეგ ისევე როგორც მათ დაწყებამდე მოხდა  IQ -ს განსაზღვრა და დადგინდა, რომ კონტროლ ჯგუფს გაუმჯობესდა მაჩვენებლები, ხოლო ვინც რეალურად ე.წ. ტვინის სავარჯიშო პროგრამას მიყვებოდნენ იმათ არა. ანუ ტვინის სავარჯიშო პროგრამების უმეტესობა არაფრით განსხვავდება პლაცებოსგან. მაშინ, როცა დადგენილია, რომ ვიდეო თამაშების ნაწილი მართლაც ავითარებს ტვინის კოგნიტურ შესაძლებლობებს.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 7348 times