ბუნებრივი სელექციით ადამიანების გენეტიკური "განათლებულობა" კლებულობს.

ისლანდიაში ჩატარებული კვლევების მიხედვით დგინდება, რომ ბუნებრივი სელექციით კლებულობს ადამიანის „განათლების გენების“ რაოდენობა პოპულაციაში.

კონკრეტული ფაქტი შემდეგია.  ბოლო 80 წლის განმავლობაში გამოიკვლიეს  100 000 ადამიანი ისლანდიაში და დგინდება, რომ დიდ ოჯახებში, ანუ იმ ოჯახებში რომლებიც მეტად მრავლდებიან და მეტი შვილები ჰყავთ ხანგრძლივი განათ₾ების მიღების ალბათობა კლებულობს.

 

ამ მოვლენის ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირად შეიძლება და დაზუსტებით რამის თმქა ძნელია თუმცა ფაქტია, რომ  ყოველ  10 წელიწადში ადამიანების  IQ ინტელექტის კოეფიციენტი  0,04 ქულით კლებულობს.  მარტივად რომ ვთქვათ კაცობრიობის ხანგრძლივ ვადიანი განათ₾ება იკლებს დროთა განმავლობაში.

რა შედეგის მომტანი იქნება ეს კაცობრიობისთვის ძნელი სათქმელია, შეიძლება ასწლეულებში დედამიწა დაემგვანოს ფილმ „იდიოტოკრატიაში“ აღწერილ ამბავს სადაც ადამიანების უმეტესობას  85 ზე (საშუალოზე) დაბალი IQ აქვს. თუმცა შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაფერი საპირისპიროდ შეიცვალოს.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 8960 times