გრიპის ვირუსს  უკავშირდება იგივე „სეზონური გაციება“, „სეზონური ინფექცია“ . ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ზოგი ადამიანი გაცილებით ადვილად იტანს ინფექციას ზოგიც რთულად.  რა თქმა უნდა ამას ინდივიდუალური ფაქტორები, იმუნიტეტის მდგომარეობა და სხვა გარემო პირობები განაპირობებს, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ის წელი რომელშიც დაიბადა ადამიანი.