დეპრესია აზიანებს ტვინს

წარსულში ცნობილი იყო, რომ ტვინის დაზიანების შემთხვევაში დეპრესიის განვითარების შანსი უფრო მაღალი იყო,  ახალი კვლევებით კი დადგინდა, რომ არის პირიქითაც. დეპრესიები იწვევენ ტვინის დაზიანებას, განსაკუთრებით, რაც უფრო ხანგრძლივი და ძლიერი დეპრესიაა, მით მეტად ზიანდება ტვინი, რომელიც თავის მხრივ დეპრესიის ალბათობას ზრდის და ასე იკვერება მანკიერი წრე.

ტვინში არსებობს  ასეთი  ორგანო ჰიპოკამპი, რომელიც პასუხისმგებელია   სივრცულ ნავიგაციაზე, ახლა მახსოვრობასა და გრძელვადიან მახსოვრობაზე.  ჰიპოკამპი ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ემოციების შექმნისთვის, ემოციები და მეხსიერება პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან.

 

კვლევების დროს  1728  ადამიანს, რომლებსაც ჰქონდათ დეპრესია გადაუღეს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია.  უნდა აღინიშნოს, რომ ეს რიცხვი კვლევისთვის საკმაოდ მაღალია. შემდეგ  შეადარეს 7199 ჯანმრთელი ადამიანის კვლევის შედეგებს.  

იმ ადამიანებში, ვისაც ჰქონდა დეპრესია  ჰიპოკამპის ზომა იყო შემცირებული.   ჰიპოკამპის ზომის შემცირება, კი მისი ფუნქციის დაქვეითებასთან არის ასოცირებული.

არამარტო ადამიანებს, არამედ ცხოველებშიც კი ჰიპოკამპის შემცირება ასოცირებულია როგორც მეხსიერების პრობლემებთან ასევე  ფუნქციების დაქვეითებასთან. კონკრეტულად ადამიანში კი ეს უკავშირდება ნეგატიური ემოციების სიჭარბეს,  მომავლის მიმართ სკეპტიციზმს და იმ სიმპტომებს რაც დეპრესიასთან არის ასოცირებული. 

რომ შევაჯამოთ დეპრესია აზიანებს ტვინს და ტვინის დაზიანება იწვევს დეპრესიას, ამიტომ თუ შესაძლებელია თავიდან აიცილოთ დეპრესია,  უნდა აიცილოთ მაქსიმალურად, ვინაიდან ყოველი დეპრესია, შემდგომი დეპრესიის რისკს ზრდის.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 4272 times