შიზოფრენიის დროს ტვინს გააჩნია რეგენერაციის უნარი

შიზოფრენია წარმოადგენს ფსიქიკურ დარღვევას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფსიქიკური მდგომარეობაა რაც ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. ის ხასიათდება დარღვეული სოციალური ქცევებით და ფსიქოზებით,  ანუ ადამიანი კარგავს რეალობასთან კავშირს, ვერ გებულობს რა არის მართალი და რეალური. ამ დროს შეიძლება ადამიანს ახასიათებდეს ცრუ რწმენები,  ჰქონდეს ილუზიები, ესმოდეს ხმები, ჰალუცინაციები, ჰქონდეს დევნის შიში და ა.შ.

 

მიიჩნევა რომ  შიზოფრენიის მიზეზია გენეტიკური და გარემო ფაქტორები.  გარემო ფაქტორებში შეიძლება ჩაითვალოს ურბანულ პირობებში გაზრდა  მშობლობა, ანუ შვილის გაჩენის შემდგომი პერიოდი (ქალებისთვის) ორსულობის დროს კვებით უკმარისობა. 

აქამდე მიიჩნეოდა , რომ შიზოფრენიის დროს შეუქცევადად ზიანდება ტვინი დროთა განმავლობაში, თუმცა ბოლო კვლევებში აღმოჩნდა, რომ  შიზოფრენიის არსებობის დროს ტვინს უფრო მაღალი რეგენერაციის უნარი გააჩნია ვიდრე ჩვეულებრივი შემთხვევებში , ანუ გაჩნდა იმის იმედი, რომ შესაძლებელი გახდება ტვინის აღდგენა შიზოფრენიისგან და მისი განკურნება. 

დაკვირვებების შედეგად დადგინდა, რომ ტვინის  რუხი ნივთერება მოცულობაში უფრო და უფრო მატულობს, მიუხედავად დაავადების მიმინარეობის და პროგრესიისა, ეს წააგავს სურათს, რომ ორგანიზმი ცდილობს თვითაღდგენას ოღონდ არაეფექტურად. თუმცა ეს მოვლენა აჩენს იმედებს, რომლის პირობებშიც სწორი მკურნალობის შემთხვევაში, რაც ამ ეტაპზე შესაძლებელი არ არის.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 4683 times